Navigation überspringen.
Startseite

زنان

موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
سی و پنج سال در حجاب، نقض گسترده حقوق زنان در ایران
عدالت برای ایران
عدالت برای ایران/ آلمان و انگلستان
ص.140/ 1393
رقعی. شومیز
€7.00
موضوع: زنان / رمان
زنده باد زندگی/ داستان زندگی فریدا کالو
کاکوچی، پینو
عسگری، نیکو
ثالث/ تهران
ص. 80/ سوم 1398
رقعی/ سخت
€7.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
عصیان یک زن طاغی
فیضی، محمود / ترابی نژاد، زهرا
آیدا / آلمان
ص. 198 / 2021
رقعی / شومیز
€12.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
شکرستان/ نگاهی به اثار زنان در نشریات طنز
صدر، رویا
گل آذین/ تهران
ص. 223/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / عرفان
زن در نگاه صوفی
اولوداغ، سلیمان
کوشش، رحیم
سبزان/ تهران
ص. 198/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
خیزش زنان ایران در اسفند 1357 دفتر اول تولدی دیگر/ دفتر دوم همبستگی زنان دو جلدی
متین، مهناز/ مهاجر، ناصر
نقطه/ آمریکا
ص. 1394/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€40.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
همجنسگرایی در سایه، مروری بر هویت یابی همجنسگرایانه بر بستر تاریخ جنسیت ایران
کیانی، شهرام
کیانی، شهرام
شش رنگ/ آلمان
ص.202/ 2017
رقعی/ شومیز
€10.00