Skip navigation.
صفحه اول

زرتشت

موضوع: زرتشت
یسن های اوستا و زند آن ها (فصل های 70، 71 و 72
گویری، دکتر سوزان
ققنوس/ تهران
ص. 311/ اول 1382
وزیری/ سخت
€14.00
موضوع: زرتشت
اوستا/ کهن ترین سرودهای ایرانیان 2 جلدی
دوستخواه، جلیل
مروارید/ تهران
ص. 1206/پانزدهم 1389
وزیری/ سخت
€60.00
موضوع: زرتشت / متون کهن
مزدیسنا و ادب پارسی 2 جلدی
معین، دکتر محمد
دانشگاه تهران
ص. 1003/ سوم 1388
وزیری/ شومیز
€39.00
موضوع: سیاست / زرتشت
زرتشت، مزدیسنا و حکومت
آشتیانی، جلال الدین
سهامی انتشار/ تهران
ص. 508/ هشتم 1381
وزیری/ سخت
€18.00
موضوع: زرتشت / هنرهای زیبا
نگاره های اهورایی/ دانشنامه تصویری، توصیفی نمایشی شخصیت ها و موضوعات اوستایی
آرین، ارمان
موج/ تهران
ص. 432/ اول 1389
وزیری/ شومیز
€20.00
موضوع: تاریخ ایران پیش از اسلام / زرتشت
ادیان آسیایی
بهار، مهرداد
چشمه/ تهران
ص. 270/ نهم 1390
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: تاریخ ایران پیش از اسلام / زرتشت
آن گاه که زرتشت سخن گفت/ اصلاح فرهنگ و دین در دوران نوسنگی
تگاست، مری
صارمی، شهربانو
ققنوس/ تهران
ص. 208/ اول 1390
وزیری/ سخت
€10.00