Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: فلسفه
منشأ آگاهی در فروپاشی ذهن دو ساحتی
جنینز، جولین
همایونی، سعید
نی/ تهران
ص. 496/ نهم 1399
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: روان شناسی علمی / فلسفه / کتابهای تازه
بدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیل و استدلال
جانسون، مارک
میرزابیگی، جهانشاه
آگاه/ تهران
ص. 338/ چهارم 1399
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: فلسفه / هنرهای زیبا
زیبایی شناسی تجربی، عصب زیبایی شناسی، علم
سیلی، ویلیام/ چترجی، آنجان
زارعی، امیرعباس
فرهنگستان هنر
ص. 97/ اول 1399
جیب پالتویی/ شومیز
€5.00
موضوع: فلسفه
متفکران بزرگ فلسفۀ ذهن
بیلی، اندرو
پوراسماعیل، یاسر
لگا/ تهران
ص. 372/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: روان شناسی علمی / فلسفه / کتابهای تازه
اینترنت با مغز ما چه می کند؟
کار، نیکلاس
حبیبی، محمود
گمان/ تهران
ص. 345/ اول 1304
جیبی/ شومیز
€12.00
موضوع: فلسفه
آدمی یک تاریخ نویدبخش
برخمان، روتخر
موحد، مزدا
فرهنگ نشر نو
ص. 504/ اول 1400
رقعی / سخت
€18.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
دیالکتیک منفی آدرنو
اوکانر، برایان
مسعودی، آرام
سیب سرخ/ تهران
ص. 308/ اول 1399
رقعی / شومیز
€14.00