Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: فلسفه
نظم گفتار، درس افتتاحی در کلژ دوفرانس
فوکو، میشل
پرهام، باقر
آگه / تهران
ص. 70/ اول 1378
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: فلسفه
درآمدی به فهم عقل گرایی/ دکارت، اسپینوزا، لایب نیتس
هیونمن، چارلی
عباس زاده، ایمان
موسسه فرهنگی طه
ص. 255/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه
فلسفه برای همه/ ایده های بزرگ برای زندگی راستین
کورنوف، تروور
اصلانی، نوید
علمی/ تهران
ص. 200/ اول 1396
وزیری/ شومیز
€9.00
موضوع: سیاست / فلسفه
دگرگونی جهان/ درآمدی به مانیفست حزب کمونیست
احمدی، بابک
مرکز/ تهران
ص. 269/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: فلسفه
درس گفتارهای ایدئولوژی و اتوپیا
ریکور، پل
فیضی، مهدی
مرکز/ تهران
ص 514/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€20.00
موضوع: فلسفه
فلسفه ی شوپنهاور
مگی، برایان
ولی یاری، رضا
مرکز/ تهران
ص. 608/ پنجم 1399
رقعی/ شومیز
€25.00
موضوع: فلسفه / پیرا روان‌شناسی
هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند. زیست با استفاده از خرد فلاسفه بزرگ
کلاین، دانیل مارتین
یعقوبی، حسین
چشمه/ تهران
ص. 162/ هفدهم 1399
رقعی/ شومیز
€5.00