Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / موسیقی / کتاب های چاپ خارج
قمری که خورشید شد (قمرالملوک وزیری)
جهانگیری، زبیده
شرکت کتاب/ امریکا
ص. 354/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€22.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
زنان شاهنامه
نجاری، محمد
صفی، حسین
کتاب آمه/ تهران
ص. 129/ دوم 1391
وزیری/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان / رمان تاریخی / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
شورش، روایتی زنانه از انقلاب ایرن
کار، مهرانگیز
باران/ سوئد
ص.343/ 2006
رقعی/ شومیز
€18.00
موضوع: زنان / سیاست
نامه های زنان ایرانی
باغدار دلگشا، علی
روشنگران / تهران
ص. 195/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / عرفان
زنوارگی در اندیشۀ ابن عذبی
براضه، نزهه
طباطبایی، سید ناصر
گام نو/ تهران
ص. 316/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / سیاست
مارکس در باره جنسیت و خانواده
براون، هتر
راجی، فرزانه/ آفاری، فریدا
شیرازه/ تهران
ص. 399/اول 1396
رقعی/ شومیز
€17.00
موضوع: زنان
صد زن تأثیرگذار تاریخ
کوئیپر، گتلن
احمدی، شهین
مهین/ تهران
ص. 521/ اول 1396
رقعی/ سخت
€20.00