Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / جامعه شناسی
درآمدی بر روایت زنانه از شهر
نادری، سارا
تیسا/ تهران
ص. 250/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
زنی از کرمان با خاطراتی از انقلاب ایران
روحی، هما
مولف/ کانادا
ص. 243/ اول2008
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
نقش زن در اجتماع
لنین، و. ای
فرمانفرمائیان، مریم
روزآمد / تهران
ص. 93/ اول 1400
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: زنان / سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ابراهیم زاده، راضیه
آیدا / آلمان
ص. 375/ اول 2005
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
زن آزاری در قصه ها و تاریخ
تقی، شکوفه
باران/ سوئد
ص. 231/ اول 2008
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / تاریخ معاصر
سفر دانه به گل/ سیر تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار
عاملی رضایی، دکتر مریم
تاریخ ایران/ تهران
ص. 313/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / عرفان
زن در نگاه صوفی
اولوداغ، سلیمان
کوشش، رحیم
سبزان/ تهران
ص. 198/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€8.00