Skip navigation.
صفحه اول

استر

شماره کالا: 123961
قیمت:€19.00
نویسنده: 
نکومنش، محسن
ناشر / محل نشر: 
باران، سوئد
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 206 / 2020
قطع / نوع جلد: 
وزیری / سخت
توضیحات بیشتر

 

"آقای نکومنش فرد، تم این داستان اصولا‌ً‌ چیست؟ مخاطب شما در این رمان قرار است که با چه فضا و موقعیتی رودررو شود؟
محسن نکومنش فرد: در واقع مسائل محوری که توی اینجامی‌توانم مشخص کنم بیشتر از همه شاید مسئله تردید باشد و این که این جزمیتعقیدتی که به هر صورت عمدتا‌ً می‌تواند گریبان‌گیر انسان‌ها باشد. من سعیکردم در اینجا پاسخی به چیزی ندهم بلکه عمدتا‌ً طرح سئوال بکنم.
یک خلاصه‌ای هم اگر ممکن است از این کتاب بگویید که در چه فضاییمی‌گذرد، داستان چه جور آدمی است اساسا‌ً و در کجا داستان اتفاق می‌افتد،در کدام سرزمین؟
داستان عمدتا‌ً در استکهلم است. جایی که من زندگی کنم. ولی برگشت دارد بهجایی که یک زن مهاجر هست که در سوئد زندگی می‌‌کند. این زن گرفتارپریشان‌خاطری و افسردگی است که گاه این حاد می‌شود و گاه بهتر است. زن یکپیشینه‌ای دارد که باعث شده وضعیتش خیلی ناآرام و نابسامان باشد. پیشینهقبلی این آدم مشخص نیست. به خاطر این که می‌تواند از خیلی از کشورها آمدهباشد. خیلی از کشورهایی که مشخصا‌ً سیستم‌هایی دارند که در آن استبداد هست،تفتیش عقیده هست. از هرجایی می‌تواند آمده باشد. ولی عمدتا‌ً این کتاب اززبان یک زن نوشته شده." (از سایت رادیو فردا)

 

محسن نکومنش فرد، متولد ۱۳۳۶در روستای طار نطنز است و از سال ۱۳۶۵در استکهلم زندگی می کند.
اولینرمان او در سال ۱۳۸۶با عنوان «دوردست‌های مبهم» منتشر شد. پس از آنرمان‌های «از هرات تا تهران»، «در سایه‌ی دیوارهای گذشته»، «زخمه‌ی طار» و«الگوریتم» از این نویسنده چاپ و منتشر شده‌اند. او خود دو رمان«دوردست‌های مبهم» و «در سایه ی دیوارهای گذشته» را به سوئدی ترجمه کردهاست که کتاب اول در سال 1388 در استکهلم منتشر شد. همچنین لطفعلی خنجی رمان«از هرات تا تهران» را به انگلیسی ترجمه کرده که در سال ۱۳۹۳در لندن بهچاپ رسیده است.
نکومنش سال‌هاست درزمینه‌ی حقوق مهاجرین افغانستانی درایران فعالیت پیگیر داشته و از او مطالب و مقالات متعددی در این زمینه درنشریات و رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده است.
او عضو کمیته ی سوئد وافغانستان است و از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴عضو شورای مدیریت این کمیته دراستکهلم بوده است. مهاجرت از موضوعات کلیدی و محوری بیشتر آثار این نویسنده است. وی از سال ۱۳۷۵به عنوان دبیر ریاضی در دبیرستان‌های استکهلم مشغولبه تدریس است