Skip navigation.
صفحه اول

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1390/ 1380) مجموعه مقالات

شماره کالا: 224289
قیمت:€49.00
نویسنده: 
سادات موسوی، اشرف/ گراغانی، زهرا داوری
مترجم / مهتمم: 
جواهری، فاطمه
ناشر / محل نشر: 
نی/ تهران
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 556/ اول 1394
قطع / نوع جلد: 
مجله / سخت
توضیحات بیشتر

 

گردآورندگان این گزارش بر این باورند که این اثر با برجسته‌کردن اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهه‌ ۱۳۸۰، وضعیت زنان را در ایندوره بررسی کرده‌ است. گزارشی که با این هدف تهیه شده است، تلفیقی از اهداف توصیفی، تحلیلی و کاربردی را به شرح زیر پوشش می‌دهد:

- شناسایی و تشریح ابعاد گوناگون وضعیت زنان ایرانی طی دهه‌ی ۱۳۸۰؛

- مقایسه‌ وضعیت زنان در سطح مناطق گوناگون کشور و همچنین وضعیت زنان ایرانی با زنان برخی کشورهای دیگر؛

- تحلیل و تبیین زمینه‌ها و علل مرتبط با محدودیت‌ها و مشکلات زنان؛

- طرح پیشنهادهایی کاربردی برای ارتقای شاخص‌های توسعه‌ انسانی زنان و تحقق عدالت جنسیتی.

از همین‌رو است که با لحاظ‌ کردن اهداف و قلمروی یادشده، به نظر می‌رسد این پژوهش نسبت به آثار پیش از خود از چند مزیت بهره‌مند باشد:

نخست آن‌که با توجه به این‌که درباره تشریح وضعیت زنان در بازه زمانی 1380-1390هنوز اثری منتشر نشده است، این گزارش در نوع خود سنگ بنایی مهم برای آثاربعدی محسوب می‌شود.

دومین مزیت این گزارش آن است که این پژوهش نسبت به آثار مشابه خود از تنوع موضوعی بیشتری بهره‌مند است و مسایل زنان را از 24 دیدگاه متفاوت تشریح می‌کند، و در نهایت آن‌که محورهای موردنظر، بهسیاق آثار پیشین، فقط در قالب آماری توصیف نشده‌اند، بلکه هر مبحث با تکیه بر مبانی مفهومی و نظری مرتبط و با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی مطالعه شده است.