Skip navigation.
صفحه اول

کتابهای تازه رسیده

موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
رمزگشایی زبان بدن/ راهنمای کامل رفتار انسان
ناوارو، جو
اعرابی، آزاده
نسل نواندیش/ تهران
ص. 190/ چهارم 1402
رقعی / شومیز
€8.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
فاشیسم و راست گرایی در اروپا 1919- 1945
بلینک هورن، مارتین
آقایی، مهیار
نی/ تهران
ص. 304/ اول 1420
رقعی / شومیز
€10.00
موضوع: کتابهای تازه / تعلیم و تربیت
کتابی که آرزو می کنید والدینتان خوانده بودند و فرزندانتان از اینکه آن را خوانده اید خوشحال خواهند شد
پری، فیلیپا
یعقوبیان، زهرا
کوله پشتی/ تهران
ص. 285/ پانزدهم 1402
رقعی / شومیز
€9.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
دیالکتیک رهایی/ هگل/ فروید/ فانون
بردپولان، استفان
مومنی، مهرداد
گام نو/ تهران
ص. 327/ اول 1403
رقعی / شومیز
€14.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
غائله هایدگر
ولین، ریچارد
سلیمان نژاد، فرهاد
فرهنگ نشرنو/ تهران
ص. 328/ اول 1402
رقعی / شومیز
€16.00
موضوع: کتابهای تازه / زبان فارسی
زبان میانگان فارسی و شاهنامه فردوسی
مزادپور، کتایون/ دیانت، فیروزه
افشاری، مهران
جهان کتاب/ جهان کتاب
ص. 220/ اول 1401
رقعی / شومیز
€7.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
برید کنار سوسیالیسم داره میاد
نسین، عزیز
مشفق، سهیلا
نگاه/ تهران
ص. 240/ سوم 1402
رقعی / شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
ما آدم نمی شویم
نسین، عزیز
شعبانی، علی رضا
سرزمین اهورایی/ تهران
ص. 115/ اول 1399
رقعی / شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
اینم شد زندگی؟
نسین، عزیز
همراه، رضا
نگاه/ تهران
ص. 336/ سوم 1402
رقعی / شومیز
€9.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
محمود و نگار
نسین، عزیز
فصیحی، ارسلان
ققنوس/ تهران
ص. 216/ ششم 1401
رقعی / شومیز
€6.00
موضوع: کتابهای تازه / خاطرات
ایران و جهانی پر تلاطم/ خاطراتی از دوران خدمت در وزارت امورخارجه 1359- 1326
زندفرد، فریدون
شیرازه/ تهران
ص. 242/ سوم 1402
رقعی / شومیز
€10.00
موضوع: کتابهای تازه / مشروطیت
رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله
میرزا ملکم خان
اصیل، حجت
نی/ تهران
ص. 528/ پنجم 1402
رقعی / شومیز
€18.00
موضوع: کتابهای تازه / تاریخ معاصر
مصائب ارومیه. خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه
خلیل زاده، مجید
شیرازه/ تهران
ص. 166/ دوم 1402
رقعی / شومیز
€7.00
موضوع: کتابهای تازه / اسطوره
جستاری در باره اسطوره های ایرانی و گفتارهایی دیگر در پیوند با ادب حماسی
اردستانی رستمی، حمیدرضا
نگاه معاصر/ تهران
ص. 289/ اول 1401
رقعی / شومیز
€8.00