Skip navigation.
صفحه اول

جنبش زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه / افغانستان
مشارکت زنان در افغانستان در عرصه های اجتماعی- سیاسی
رضایی، اسدالله
عرفان/ تهران
ص. 439/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
سی و پنج سال در حجاب، نقض گسترده حقوق زنان در ایران
عدالت برای ایران
عدالت برای ایران/ آلمان و انگلستان
ص.140/ 1393
رقعی. شومیز
€7.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
انقلاب در نقطه صفر/ کار خانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی
فدریچی، سیلویا
احمدی، سروناز
افکار جدید / تهران
ص. 352/ چهارم 1401
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
پیرامون زندگی زنان همجنسگرای ایرانی
مجموعه مقالات
ویرایش آذرمیدخت آذرشهاب و فریده زبرجد
سازمان مشاوره زنان همجنسگرای برلن/ آلمان
ص. 176/ 2006
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان / سیاست
شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانه یک زن کرد
قبادی، گلرخ
مولف/ سوئد
ص.690/ 2015
وزیری/ شومیز
€29.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / سیاست / کتاب های چاپ خارج
جنسیت ایکس ، تجربه زیست ]همجنسگرایان و ترنس جندرها در ایران
امین، شادی
عدالت برای ایران و شش رنگ / لندن
ص.604/ 2015
رقعی/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان
پرده نشینان سخنگوی
رحمانی، ماگه
صادقی،فاطمه
نگاه معاصر/ تهران
ص. 176/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€7.00