Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
تأدیب الرجال (پاسخ به تأدیب النسوان زن ستیز) فتحعلی زاده، شقایق
آقا بالازاده شللو، رقیه
ندای تاریخ ایران
ص. 91/ اول 1400
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / مشروطیت
تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار
شفیعی، سمیه سادات
ثالث/ تهران
ص. 355/ سوم 1400
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
ده زن، ده آینه، ده سنگ/ تصویر زن در آثار نویسندگان معاصر
رهنما، تورج
مروارید/ تهران
ص. 168/ اول 1400
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
کار خانگی زنان/ زن خانه دار و کار بی نهایت
صدرالاشراقی،سعید
گل آذین / تهران
ص. 310/ اول 1400
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / خاطرات
خواستم، شد./ گفتگو با لیلی گلستان
لیلی گلستان
غیابی، رضا و خطیب، نیوشا
ایده های ارزشمند / تهران
ص. 100/ اول 1400
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه / سفرنامه / کتاب های چاپ خارج
کوبا، جزیره ی بی تاب
اشرفی، سودابه
باران / سوئد
ص. 204 / 2022
رقعی / شومیز
€17.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / عرفان
مطرب عشق/ داستان زندگی نخستین منادی عشق عرفانی رابعۀ عدویه
یثربی، سیدیحیی
نشر قو/ تهران
ص. 319/ دوم 1401
رقعی/ شومیز
€12.00