Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: رمان
پرنده ی من
وفی، فریبا
مرکز/ تهران
ص. 141/ بیست و ششم 1396
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: رمان
رازی در کوچه ها
وفی، فریبا
مرکز/تهران
ص. 183/ هشتم 1395
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان
دایی جان ناپلئون
پزشکزاد، ایرج
فرهنگ معاصر/ تهران
ص. 692/ سوم 1398
جیب پالتویی/ سخت
€18.00
موضوع: رمان
همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها
قاسمی، رضا
نیلوفر/ تهران
ص/ 207/ چهاردهم 1395
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: داستان کوتاه
مجموعه آثار شاملو، دفتر سوم/ ترجمه قصه و داستان های کوتاه
شاملو، احمد
نگاه/ تهران
ص. 747/ پنجم 1394
رقعی/ سخت
€20.00
موضوع: رمان / فلسفه
دنیای سوفی/ داستانی در باره تاریخ فلسفه
گردر، یوستین
مهرداد بازاری
هرمس/ تهران
ص. 624/ ببیست و دوم 1398
رقعی/ شومیز
€16.00
موضوع: رمان
بینایی
ساراماگو، ژوزه
علمی، ساناز
تمدن علمی/ تهران
ص. 344/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€12.00